معنی و ترجمه کلمه i am through with my work به فارسی i am through with my work یعنی چه

i am through with my work


کارم به پايان رسيد،از کارفراغت پيدا کردم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها