معنی و ترجمه کلمه i am tortured with headache به فارسی i am tortured with headache یعنی چه

i am tortured with headache


سر درد مرا ازار ميدهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها