معنی و ترجمه کلمه i asked him a question به فارسی i asked him a question یعنی چه

i asked him a question


پرسشى از او کردم ،چيزى از او پرسيدم ،سئوالى از او پرسيدم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها