معنی و ترجمه کلمه i beam or i-beam به فارسی i beam or i-beam یعنی چه

i beam or i-beam


تيرى که به شکل | باشد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها