معنی و ترجمه کلمه i did not sleep a wink به فارسی i did not sleep a wink یعنی چه

i did not sleep a wink


چشم بهم نزدم ،مژه بهم نزدم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها