معنی و ترجمه کلمه i feel (or am) hungry به فارسی i feel (or am) hungry یعنی چه

i feel (or am) hungry


گرسنه هستم ،گرسنه ام هست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها