معنی و ترجمه کلمه i felt sorry for him به فارسی i felt sorry for him یعنی چه

i felt sorry for him


دلم برايش سوخت ،اوقاتم برايش تلخ شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها