معنی و ترجمه کلمه i had been caught به فارسی i had been caught یعنی چه

i had been caught


گرفته شده بودم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها