معنی و ترجمه کلمه i had never seen such a book به فارسی i had never seen such a book یعنی چه

i had never seen such a book


من هرگز چنين کتابى نديده ام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها