معنی و ترجمه کلمه i had no a به فارسی i had no a یعنی چه

i had no a


چاره ديگرى نداشتم ،شق ديگرى نبودکه اختيارکنم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها