معنی و ترجمه کلمه i have a suit to the shah به فارسی i have a suit to the shah یعنی چه

i have a suit to the shah


به شاه عرض دارم ،عريضه براى شاه دارم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها