معنی و ترجمه کلمه i have as many books as you به فارسی i have as many books as you یعنی چه

i have as many books as you


هر چند ( يا هرقدر ) کتاب شما داريد منهم دارم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها