معنی و ترجمه کلمه i have no idea of that به فارسی i have no idea of that یعنی چه

i have no idea of that


هيچ اگاهى از ان ندارم ،نميتوانم تصور کنم چه چيز است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها