معنی و ترجمه کلمه i imagine he is my friend به فارسی i imagine he is my friend یعنی چه

i imagine he is my friend


من تصور ميکنم او دوست من است ،چنين مى پندارم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها