معنی و ترجمه کلمه i imagine him to be my friend به فارسی i imagine him to be my friend یعنی چه

i imagine him to be my friend


من تصور ميکنم که او دوست من است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها