معنی و ترجمه کلمه i insist on his innocence به فارسی i insist on his innocence یعنی چه

i insist on his innocence


جدا `عقيده دارم که او بى گناه است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها