معنی و ترجمه کلمه i insist that he is innocent به فارسی i insist that he is innocent یعنی چه

i insist that he is innocent


جدا `عقيده دارم که او بى گناه است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها