معنی و ترجمه کلمه i may thank myself به فارسی i may thank myself یعنی چه

i may thank myself


گناه از خودم است ،تقصير از خودم بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها