معنی و ترجمه کلمه i paid dearly for it به فارسی i paid dearly for it یعنی چه

i paid dearly for it


بسيار گران برايم تمام شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها