معنی و ترجمه کلمه i put the population at 20000 به فارسی i put the population at 20000 یعنی چه

i put the population at 20000


نفوس انجا را ¹¹¹¹ 2تن براورد مى کنم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها