معنی و ترجمه کلمه i ran as quick as i could به فارسی i ran as quick as i could یعنی چه

i ran as quick as i could


هرچه ميتوانستم تند دويدم ،به تندى هرچه بيشتر دويدم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها