معنی و ترجمه کلمه i rate him among poet به فارسی i rate him among poet یعنی چه

i rate him among poet


من او را در زمره شعرا ميدانم ( يا ميشمارم)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها