معنی و ترجمه کلمه i rely solely on god... به فارسی i rely solely on god... یعنی چه

i rely solely on god...


تنها به خدا تکيه ... دارم و بس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها