معنی و ترجمه کلمه i smell something burning به فارسی i smell something burning یعنی چه

i smell something burning


بوى چيز سوخته ميشنوم( يا به مشامم ميرسد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها