معنی و ترجمه کلمه i stayed there for 3 days به فارسی i stayed there for 3 days یعنی چه

i stayed there for 3 days


سه روز انجا ماندم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها