معنی و ترجمه کلمه i took no notice of him به فارسی i took no notice of him یعنی چه

i took no notice of him


ملتفت او نشدم ،به او اعتنا نکردم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها