معنی و ترجمه کلمه i was in an awkword p به فارسی i was in an awkword p یعنی چه

i was in an awkword p


وضع بدى داشتم ،بد جورى گير کرده بودم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها