معنی و ترجمه کلمه i was on a v to some friends به فارسی i was on a v to some friends یعنی چه

i was on a v to some friends


مى رفتم با تنى چند از دوستانم ديدن کنم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها