معنی و ترجمه کلمه i went a little way with him به فارسی i went a little way with him یعنی چه

i went a little way with him


چند قدمى با او رفتم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها