معنی و ترجمه کلمه i went in to the garden به فارسی i went in to the garden یعنی چه

i went in to the garden


توى باغ رفتم ،داخل باغ شدم ،به باغ امدم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها