معنی و ترجمه کلمه i wrote letter a letter به فارسی i wrote letter a letter یعنی چه

i wrote letter a letter


چندين کاغذ پشت سرهم نوشتم ،هى کاغذ نوشتم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها