معنی و ترجمه کلمه i.e.t.s به فارسی i.e.t.s یعنی چه

i.e.t.s


spectroscopy inelastic electron tunneling
شيمى : طيف بينى تونل زنى ناکشسان الکترون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها