معنی و ترجمه کلمه iam a of such conduct به فارسی iam a of such conduct یعنی چه

iam a of such conduct


از اين رفتار شرمنده ام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها