معنی و ترجمه کلمه iam a to go there به فارسی iam a to go there یعنی چه

iam a to go there


از رفتن به انجا خجالت مى کشم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها