معنی و ترجمه کلمه iam inclined to think به فارسی iam inclined to think یعنی چه

iam inclined to think


ميخواهم بگويم ،متمايلم باينکه خيال کنم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها