معنی و ترجمه کلمه iam not in prac tice به فارسی iam not in prac tice یعنی چه

iam not in prac tice


چندى است وارد کار نيستم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها