معنی و ترجمه کلمه iam p to of knowing him به فارسی iam p to of knowing him یعنی چه

iam p to of knowing him


از اشنايى او افتخار دارم ،افتخار دارم که او را مى شناسم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها