معنی و ترجمه کلمه iam pressed for space به فارسی iam pressed for space یعنی چه

iam pressed for space


از حيث جا در زحمتم ،جايم تنگ است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها