معنی و ترجمه کلمه iamb به فارسی iamb یعنی چه

iamb


)=iambus(وتد مجموع ،يک هجاى کوتاه و يک هجاى بلند

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها