معنی و ترجمه کلمه ice foot به فارسی ice foot یعنی چه

ice foot


يخ پوزه ،ديواره يخ در نواحى شمال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها