معنی و ترجمه کلمه ice skate به فارسی ice skate یعنی چه

ice skate


روى يخ اسکى کردن ،اسکى روى يخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها