معنی و ترجمه کلمه ice-cream freezer به فارسی ice-cream freezer یعنی چه

ice-cream freezer


ظرف بستنى سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها