معنی و ترجمه کلمه iceland moss به فارسی iceland moss یعنی چه

iceland moss


(گ.ش ).گلسنگ ايسلندى)cetraria islandica(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها