معنی و ترجمه کلمه ichnite به فارسی ichnite یعنی چه

ichnite


)ichnolite(سنگواره جاى پا،اثر پاى فسيل شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها