معنی و ترجمه کلمه icing به فارسی icing یعنی چه

icing


يخ زدن ،مسلح کردن بتون ،شکر و تخم مرغ روى شيرينى
ورزش : ضربه خطاى مدافع از نيمه زمين خودى به خط دروازه حريف
علوم نظامى : فشرده کردن فولاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها