معنی و ترجمه کلمه icon به فارسی icon یعنی چه

icon


نماد تصويرى ،نشان ،نشانه ،شمايل ،تمثال ،تنديس ،پيکر،تصوير حضرت مسيح يامريم ويامقدسين مسيحى
کامپيوتر : راهنماى انتخاب
روانشناسى : تصوير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها