معنی و ترجمه کلمه iconic mode به فارسی iconic mode یعنی چه

iconic mode


شيوه تصويرسازى حسى( در نظريه برونر)
روانشناسى : شيوه تصويرسازى حسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها