معنی و ترجمه کلمه idea به فارسی idea یعنی چه

idea


انگاره ،تصور،انديشه ،خيال ،گمان ،نيت ،مقصود،معنى ،اگاهى ،خبر،نقشه کار،طرزفکر
روانشناسى : انگار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها