معنی و ترجمه کلمه ideal conductivity به فارسی ideal conductivity یعنی چه

ideal conductivity


علوم مهندسى : قابليت هدايت ايده ال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها