معنی و ترجمه کلمه ideal energy radiator به فارسی ideal energy radiator یعنی چه

ideal energy radiator


علوم مهندسى : رادياتور بدنه سياه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها